Izvedenska mnenja

Podajamo izvedeniška mnenja glede ocene telesne okvare, invalidnosti ali pravice do dodatka za pomoč in postrežbo. Prav tako podamo tudi drugo mnenje, kadar že razpolagate z diagnozo in predlogom zdravljenja pri svojem zdravniku, pa bi želeli to preveriti oziroma se še dodatno pogovoriti o načrtu zdravljenja. 

Telesna okvara  in invalidnost sta po predpisih Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju dva različna pojma, ki pod določenimi pogoji zagotavlja tudi različne pravice.

O telesni okvari govorimo, če nastane pri zavarovancu izguba, bistvenejša poškodovanost ali znatnejša onesposobljenost posameznih organov ali delov telesa, kar otežuje aktivnost organizma in zahteva večje napore pri zadovoljevanju življenjskih potreb.

Invalidnost je posledica sprememb v zdravstvenem stanju, ki jih ni mogoče odpraviti z zdravljenjem ali z ukrepi medicinske rehabilitacije, ki zavarovancu zmanjšajo zmožnost za zagotovitev oziroma ohranitev delovnega mesta oziroma za poklicno napredovanje. 

Invalidnost je lahko podana zaradi zdravstvenega stanja, ki ne predstavlja telesne okvare in seveda tudi obratno, zdravstveno stanje lahko predstavlja telesno okvaro, ne povzroča pa invalidnosti.

Pravico do dodatka za pomoč in postrežbo imajo osebe, ki jim je za osnovne življenjske potrebe neogibna stalna pomoč in postrežba drugega. 

Nujna potreba po stalni tuji pomoči in postrežbi je podana, kadar oseba, ki jo uveljavlja, zaradi trajnih sprememb v zdravstvenem stanju ne more zadovoljevati vseh ali večine osnovnih življenjskih potreb kljub osebnim prizadevanjem in pomoči ortopedskih pripomočkov.